ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣE:

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

1. Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)
2. Γλωσσική Καθυστέρηση ή Ανωριμότητα
3. Πραγματολογικές Διαταραχές
4. Διαταραχές στη Γνωστική Ανάπτυξη (νοητική υστέρηση)

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
1. Εξελικτικές Φωνολογικές Διαταραχές
2. Εξελικτικές Αρθρωτικές Διαταραχές

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ και
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Πολλαπλές Διαταραχές που οφείλονται σε Εγκεφαλική Παράλυση
2. Επίκτητες Νευρολογικές Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – τραύματα, νεοπλασματικές ασθένειες)
3. Επίκτητες Διαταραχές του Γραπτού Λόγου
4. Νευρολογικές Αρθρωτικές Διαταραχές (δυσαρθρία, δυσπραξία)

 

playing together

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ – ΔΥΣΦΑΓΙΑ
1. Δυσφαγία Παιδιών
2. Δυσφαγία Ενηλίκων

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ –ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ή
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Εναλλακτικά επικοινωνιακά βοηθήματα της ομιλίας (ηλεκτρονικά και μη)
2. Συστήματα συμβόλων και νοημάτων
3. Επικοινωνιακά βοηθήματα για πρόσωπα με λαρυγγεκτομή


ΒΑΡΗΚΟΪΑ – ΚΩΦΩΣΗ – ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΑ
1. Ακουολογία
2. Βαρηκοϊα – κώφωση
3. Κοχλιακά Εμφυτεύματα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

1. Αυτισμός
2. Διάχυτη Επικοινωνιακή Διαταραχή
3. Άλλα Σύνδρομα του Αυτιστικού Φάσματος
4. Πραγματολογικές Διαταραχές
5. Εκλεκτική Αλαλία
6. Διαταραχές της συμπεριφοράς
7. Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ


ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

1. Τραυλισμός
2. Δυσχέρεια στη Ροή της ομιλίας
3. Ταχυλαλία
4. Cluttering


ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
1. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες : Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία
2. Επίκτητη Δυσλεξία στην παιδική ηλικία

adultspeech

ΓΝΑΘΟΠΡOΣΩΠΙΚΕΣ ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Σχιστίες
2. Δυσλειτουργίες του υπερωϊο – ρινοφαρυγγικού σφιγκτήρα – Ρινολαλίες
3. Αρθρωτικές Διαταραχές που οφείλονται σε παραλλαγές στην ανατομία και
φυσιολογία της στοματικής κοιλότητας και του προσώπου


ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ
1. Δυσφωνίες
2. Λαρυγγεκτομή


ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

(Καρδιακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Εκφυλιστικές
Νευρολογικές Παθήσεις)
1. Αφασία – Δυσφασία
2. Δυσαρθρίες – Δυσπραξίες
3. Επίκτητη Δυσλεξία – Δυσορθογραφία
4. Γνωστικές Διαταραχές – Άνοια

Πιστεύουμε στην ελεύθερη έκφραση των παιδιών!

Τα παιδιά διασκεδάζουν, εκφράζονται, μαθαίνουν, συνδυάζουν, ανακαλύπτουν, δημιουργούν, κοινωνικοποιούνται κάνοντας αυτό που ξέρουν καλύτερα: ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ !