ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΥΣΦΑΣΙΑ

Καταστάσεις οι οποίες γεννούν πολλά ερωτηματικά και πολλές αγωνίες γύρω από την ανάπτυξη του παιδιού μας.

Η εξελικτική δυσφασία (ειδική γλωσσική διαταραχή) είναι μια λειτουργική διαταραχή του προφορικού λόγου, η οποία εκδηλώνεται σε ηλικία 3-3 1/2 με ένδειξη το παιδί να μην μιλάει σχεδόν καθόλου,
σε ηλικία 4-6 χρονών μιλάει δυσκατάληπτα και μετά την ηλικία των 6 χρονών εμφανίζεται και στο γραπτό λόγο με μορφή δυσλεξίας, δυσορθογραφίας.

Πρόκειται για μια ατελή ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε φωνολογικό, γραμματικό και συντακτικό επίπεδο. Παρατηρείται επίσης διαταραχή και στη λεκτική κατανόηση. Τα παιδιά με εξελικτική δυσφασία έχουν φυσιολογικά όργανα ομιλίας και ακοής, αλλά ανεπαρκής ακουστική αντίληψη, διαταραχές λόγου, ανεπαρκής κατανόηση λόγου, πολλά συντακτικά λάθη, ανακριβή χρήση λεξιλογίου, φυσιολογικό IQ.

occupational-therapy

Στο σχολείο μαθαίνουν πολύ δύσκολα ανάγνωση και γραφή, έχουν σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση γραπτού λόγου, έντονα προβλήματα στην ορθογραφία, έκθεση, δυσκολίες στη συσχέτιση
φωνήματος – γραφήματος, προβλήματα στην κατάκτηση και κατανόηση λογικομαθηματικών εννοιών, αλλά και στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών, η οποία είναι σχεδόν αδύνατη. Έτσι ακολουθούνται από συνεχής σχολική αποτυχία, η οποία έχει συνέπεια και στην ψυχολογία του παιδιού.


Δυστυχώς η διάγνωση δεν γίνεται πριν τα 6 έτη. Μέχρι τότε η δυσφασία ταυτίζεται με την ελαφρά ή μέτρια καθυστέρηση λόγου. Για την διάγνωση χρειάζεται αναλυτική λογοπεδική αξιολόγηση,
ακουόγραμμα, νευρολογική, ψυχολογική και παιδοψυχιατρική εκτίμηση, όπως και ένα αναλυτικό ιστορικό.

Ύστερα από λογοπεδική παρέμβαση υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη και πρόοδος στους εξής τομείς:

  • Κατανόηση προφορικού λόγου
  • Άρθρωση
  • Περίληψη – Διήγηση
  • Σύνταξη
  • Ανάγνωση
  • Έννοιες χώρου και χρόνου
  • Λεξιλόγιο
  • Ελάχιστη εξέλιξη στην ακουστική αντίληψη
  • Μικρή πρόοδο στην έκφραση

Στο σχολείο η πρόγνωση είναι συχνά πολύ αρνητική. Οι θεραπευτικές κατευθύνσεις είναι: λογοθεραπεία για την οργάνωση της εκφραστικής ικανότητας του παιδιού, σωστή άρθρωση και χρήση λεξιλογίου σε συνδυασμό με ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση για την ψυχολογική ισορροπία του παιδιού και βελτίωση των μαθησιακών δυσκολιών.

Για βαριές μορφές εξελικτικής δυσφασίας είναι προτιμότερο τα παιδιά να φοιτούν σε ειδική τάξη. 

Πιστεύουμε στην ελεύθερη έκφραση των παιδιών!

Η πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση, μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση, ιδιαίτερα όταν όλοι οι θεραπευτές (λογοπεδικός, ειδικός παιδαγωγός και ψυχολόγος) συνεργαστούν για να σχηματίσουν προσαρμοσμένες θεραπευτικές προτάσεις για κάθε παιδί με εξελικτική δυσφασία.

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή κάντε κλικ στο κουμπί ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ΩΡΑΡΙΟ

Ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή
Ωράριο: 14:30 - 21:30
Σάββατο - Κυριακή: Κλειστά
Ραντεβού στο χώρο μας έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Βρείτε μας:
Σταδίου 15, Νέα Σμύρνη
T.K. 17123

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 210 - 935 4434
E-mail: info@kentroekfrasis.gr