ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Από την προσχολική ηλικία υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν την πιθανότητα ύπαρξης δυσλεξίας. Ποια είναι αυτα; Δείτε Παρρακάτω!

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ 

Καθυστέρηση / δυσκολία στην ανάπτυξη καθαρού προφορικού λόγου και/ή επίμονη τάση να μπερδεύει λέξεις και φράσεις. Επίμονη δυσκολία σε δραστηριότητες όπως ντύσιμο, να δένει – λύνει
κορδόνια, να κουμπώνει κουμπιά κλπ. Ασυνήθιστη αδεξιότητα και δυσκολία σε δραστηριότητες που απαιτούν συντονισμό κινήσεων όπως να πηδάει σκοινάκι, να πιάνει – ρίχνει τη μπάλα. Ελλειματική προσοχή, π.χ. να δυσκολεύεται να ακολουθήσει μια ιστορία που του διαβάζετε. Η ύπαρξη παρόμοιων δυσκολιών στην οικογένεια (βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό).

Προσοχή: Πολύ μικρά παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν παρόμοιες δυσκολίες. Η ύπαρξη δυσλεξίας επιβεβαιώνεται από την επιμονή και το μέγεθος των δυσκολιών ή την ύπαρξη πολλών από αυτών σε μια πιο ήπια μορφή.

                        Παιδιά 6-9 ετών

 • Έντονη δυσκολία στην εκμάθηση γραφής, ανάγνωσης και ορθογραφίας.
 • Επίμονη και συνχόμενη αντιστροφή αριθμών και γραμμάτων (π.χ. 15 αντί
  51).
 • Δυσκολία στην διάκριση δεξιά – αριστερά.
 • Δυσκολία στην εκμάθηση της αλφαβήτα και του πολλαπλασιασμού, καθώς
  επίσης σε ακολουθίες (π.χ. μέρες, μήνες…).
 • Επίμονη δυσκολία με δέσιμο/λύσιμο κορδονιών, κούμπωμα/ξεκούμπωμα παρά τις όποιες προσπάθειες.
 • Διάσπαση της προσοχής τους
  Έντονο άγχος / απογοήτευση, που πιθανόν να οδηγήσει σε μελλοντικά προβλήματα συμπεριφοράς.
 • Δυσκολία στην εκτέλεση σειράς εντολών – γραπτά ή/και προφορικά.

 

Παιδιά 9 – 12 ετών 

 • Συνεχιζόμενα λάθη σε ανάγνωση
 • Έλλειψη ή δυσκολία στην κατανόηση κειμένου
 • Χαρακτηριστικά ορθογραφικά λάθη π.χ. αντιστροφή γραμμάτων,
  παραλείψεις ή αντιμεταθέσεις γραμμάτων ή μικρών λέξεων
 • Δυσκολία σε αντιγραφή από τον πίνακα ή το βιβλίο
 • Χρειάζονται πολύ χρόνο για μελέτη στο σπίτι
 • Εμφανίζονται αποδιοργανωμένα και στο σχολείο και στο σπίτι
 • Δυσκολία στο να θυμούνται και να εκτελούν εντολές
 • Έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυξανόμενο άγχος

 

Παιδιά 12 ετών και πάνω

 • Συχνή εμφάνιση λαθών στην ανάγνωση και ανεπαρκής κατανόηση των όσων διαβάζει
 • Ορθογραφικά λάθη
 • Δυσκολία στον σχεδιασμό και στο γράψιμο εκθέσεων
 • Τάση να μπερδεύει προφορικές οδηγίες και νούμερα τηλεφώνου
 • Σοβαρές δυσκολίες στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Δυσκολία στην αντίληψη της γλώσσας π.χ. ανεπαρκής ακουστική αντίληψη

ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Κάποια παιδιά με δυσλεξία δεν λαμβάνουν μια διάγνωση πριν την ενηλικίωση τους και πολλοί ενήλικες με δυσλεξία, λένε ότι αλλάζουν πάρα πολύ τα συμπτώματα τους ανάλογα με την ηλικία.

Ας δούμε κάποια δεδομένα για τους ενήλικες με δυσλεξία

 1. Η δυσλεξία είναι μια δυσκολία των ευρύτερων δυσκολιών που λέγονται ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 2. Η δυσλεξία είναι μια δυσκολία που διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
 3. Η δυσλεξία είναι προτιμότερο να την προσεγγίζουμε όχι σαν μία μεμονωμένη οντότητα, αλλά σαν ένα σύνολο πραγμάτων.
 4. Η αντιμετώπιση της δυσλεξίας σε έναν ενήλικα, έγκειται στο να τον βοηθήσεις να ξεπεράσει τις συγκεκριμένες δυσκολίες που έχει στη ζωή του.