Κέντρο Έκφρασις

Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 14.30 έως τις 21.30

Τρόπος Λειτουργίας

Το κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 14.30 έως τις 21.30. Αναλόγως με το αίτημα του ενδιαφερόμενου καθορίζεται ραντεβού προς αρχική αξιολόγηση, με τον ειδικό που σχετίζεται με την συγκεκριμένη δυσκολία. Συλλέγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από το άμεσο περιβάλλον (γονείς, οικογένεια) ή σε περίπτωση που είναι ενήλικας από τον ίδιο, ώστε να έχουμε πλήρες αναπτυξιακό κοινωνικό ιστορικό. Αν κατά την διάρκεια της αρχικής αξιολόγησης εντοπισθούν δυσκολίες που αφορούν και άλλη ειδικότητα, γίνεται παραπομπή . 

Η τελική διάγνωση όσο αφορά παιδιά και εφήβους εκτιμάται από τον παιδοψυχίατρο του κέντρου. Η επιστημονική μας άποψη είναι ότι η ακριβής διάγνωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή αποκατάσταση. Προτείνεται η ένταξη του ατόμου σε θεραπευτικό πρόγραμμα (οι συνεδρίες είναι ατομικές).

Παράλληλα επιδιώκουμε την στενή συνεργασία με το περιβάλλον του ατόμου (οικογένεια, σχολείο, εργασία) με στόχο την αποτελεσματικότερη θεραπεία του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως: εγκεφαλικά επεισόδια, αφασία κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κ.α., που καθιστούν αδύνατη την μετακίνηση του ατόμου, πραγματοποιούνται κατ’οίκον συνεδρίες.